Han säger att handeln börjar röra på sig mer och mer – men att det fortfarande är en bra bit kvar. Bengt Nilervall menar dock att det why not try this out inte enbart handlar om vanor och infrastruktur. Än så länge har nämligen möjligheterna till att betala via mobilen varit för dåliga. Skribent på […]